Näin lokakuussa meillä Kultapalat-ketjun perhepäivähoitopaikoissa käydään vanhemman kanssa läpi jokaisen lapsen henkilökohtainen vasu eli varhaiskasvatussuunnitelma.

Olen työurani aikana havainnut, että vanhemmat kokevat hyvin usein vasun vähän negatiivisena, ja varsinkin sitä, miksi pienelle lapselle kirjataan tavoitteita. Mielestäni aiheesta täytyisi käydä enemmän keskustelua, sillä vasu ei nimittäin ole vastus vaan voimavara.

Vasusta puhuttaessa on hyvä palauttaa mieleen, että varhaislapsuus on intensiivistä kehityksen ja oppimisen aikaa, ja keskeiset kehitykselliset muutokset tapahtuvat jo ennen kouluikää. Siksi se, mitä lasten elämässä tapahtuu tuona aikana, on merkityksellistä sekä lapsen tämän hetkisen, että tulevan elämä kannalta.

Ajattelin, että vasuun olisi mielekästä tutustua viiden kohdan kautta:

 

1. Lapsella on oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja tukeen   

Kultapalat-ketjun toiminnan perusta on varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet sekä velvoite huomioida lapsen etu varhaiskasvatusta suunniteltaessa ja toteutettaessa. Varhaiskasvatus on kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuus, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Meillä varhaiskasvatus on tavoitteellista ja suunnitelmallista lasten kehitystä, oppimista ja hyvinvointia tukevaa toimintaa, jota arvioidaan ja kehitetään säännöllisesti.

 

2. Lapsen vasun lähtökohtana on kunkin lapsen yksilölliset vahvuudet ja mielenkiinnon kohteet sekä tarpeet

Meidän ketjussa oppimisen lähtökohtana ovat lasten aiemmat kokemukset, heidän mielenkiinnon kohteensa ja osaamisensa. Lapset otetaan mukaan toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin omien valmiuksiensa mukaisesti.

 

3. Vasu on  tärkeä työkalu

Opetushallituksen mukaan sensitiivinen vuorovaikutus, lasten mielenkiinnon kohteiden huomioiminen, oppimisympäristöjen rakentaminen yhdessä lasten kanssa, välittävä huolenpito, lapsen tuki sekä leikin ja oppimisen mahdollistaminen ovat keskeisiä asioita vaikuttavaa varhaiskasvatusta toteutettaessa. Ilman jokaiselle lapselle henkilökohtaisesti tehtyä varhaiskasvatussuunnitelmaa, näihin tavoitteisiin ei päästä kokonaisvaltaisesti.

 

4. Huoltajien osallistaminen on tärkeässä roolissa

Varhaiskasvatuslain mukaan lasten huoltajilla on oltava mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa lapsensa varhaiskasvatuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Meillä kultapaloissa pidetään tärkeänä, että vasu tehdään yhteistyössä huoltajan kanssa. Meidän tehtävänä on kehittää toimintatapoja, joilla mahdollistetaan huoltajien osallisuus ja vaikuttamisen mahdollisuudet.

 

5. Opetushallitus varhaiskasvatuksen asiantuntijavirastona laatii ja päättää valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, joiden pohjalta laaditaan paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat

Kultapalat-ketjussa me toimimme näiden perusteiden mukaisesti, jolla varmistetaan jokaisen lapsen oikeus saada tasalaatuista varhaiskasvatusta asuinpaikastaan riippumatta.

Toivon teille jokaiselle mielenkiintoisia vasu-keskusteluita. Olkaa avoimin mielin. Ajattelemme kaikki pienen ja maailman rakkaimman kultapalan parasta!

Lue lisää aiheesta opetushallituksen sivuilta https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/varhaiskasvatussuunnitelman-perusteet-pahkinankuoressa

 

Hymyin

Jenny

 

 

 

Jatka lukemista

Muita asiaan liittyviä kirjoituksia