Viime viikolla vietettiin Halloweenia, ja pian ajatukset kääntyvät joulun taikaan, ja leikki ja leikkisyys on yhä enempi läsnä. Meidän eskarilainen odotti palavasti monta päivää viime viikonlopun Kummitusten yö-tapahtumaa, ja haastoi myös meitä aikuisia heittäytymään naamiaispukujen ja mielikuvien maailmaan. Lapset tietävät, että leikki tekee hyvää ja on niin hauskaa yhdessä tekemistä.

Lastenpsykiatrian erikoislääkärin ja lääketieteen tohtorin Jari Sinkkosen on sanonut, että lapsi, joka ei leiki, on huolenaihe. Hänen mukaansa leikkiminen ei ole vain ”kuorrutus”, vaan osa ihmisen turvallista kehitystä.

Meidän Kultapalat-ketjussa ymmärretään leikin merkitys lapselle sekä sen pedagogiset mahdollisuudet hyvinvoinnin ja oppimisen edistämisessä. Päivähoidon aikana koetut leikit ovat lasta motivoivaa ja iloa tuottavaa toimintaa. Siinä samalla lapset oppivat uusia taitoja ja luovat merkityksiä itsestään ja ympäröivästä maailmasta. Perhepäivähoidossa tuetaan lasten sosiaalisia suhteita ja varmistetaan, että jokaisella on mahdollisuus leikkiä, oivaltaa ja olla osallinen.

On niin ihana juttu, että leikin kautta lapsi voi harjoitella erilaisia taitoja ilman epäonnistumisen pelkoa. Lapset oppii leikin kautta arjen puuhia, tietoja ja hyviä tapoja. Leikki opettaa myös itsekuria ja sietämään pettymyksiä.

Kognitiiviset toiminnot, kuten ajattelu, muisti ja kieli harjaantuvat leikkien ja pelien tiimellyksessä. Useissa leikeissä ja peleissä vaaditaan kokeilemista, ongelmanratkaisua, ajattelua ja ymmärtämistä eli juuri niitä asioita, joita oppimisessakin tarvitaan.

Leikissä lapsi oppii elämisen sääntöjä, esimerkiksi sosiaalisia taitoja, vuorovaikutus- ja kuuntelemisen taitoja. Opetellaan siis tulemaan toimeen toistemme kanssa. Myös tunteiden käsittely ja luovuus kuuluvat oleellisena osana leikkiin. Leikillä voi olla myös lapsen itseluottamusta ja omia kykyjä vahvistava voima.

Lapsen kehitykselle leikki on ensiarvoisen tärkeää, mutta leikki kuuluu myös aikuiselle. Jari Sinkkosen mukaan meidän aikuistenkin on hyvä antaa piut paut todellisuudelle ja sallia mielikuvituksen vapaa lento. Hän on myös kiteyttänyt, että pitkä leikki-ikä ja leikkimielisyys suojaavat työikäisiä myös monilta sairauksilta, kuten burn outilta.

Milloin olet siis viimeksi tehnyt jotain ihan vain silkasta ilosta, ja heittäytynyt yhtäkkiä hulluttelemaan?  Anna palaa!

 

Hymyin

Jenny
Kultapalat Oy: perustaja

 

Jatka lukemista

Muita asiaan liittyviä kirjoituksia