Siskoni kävi mielenkiintoisen keskustelun lastenneuvolassa, kun hänen omalla lapsellaan lähestyi varhaiskasvatuksen aika. Hän kysyi neuvolassa, että mistä saisi ohjausta siihen, miten valita lapselle paras hoitopaikka. Keskustelussa tultiin pian siihen tulokseen, että sellaista ohjausta ei oikeastaan ole, ja itse asiassa itsekin heräsin siihen, että aiheesta on hyvin vähän puhetta.

Aihe on tärkeä, ja tässä blogitekstissä haluan avata meidän ketjuperheen vinkkejä siihen, mitä kannattaa pohtia lapsen hoitomuotoa valitessaan, ja mitä asioita olisi hyvä kysyä ja huomioida hoitopaikkaan tutustuessa. Oli hoitopaikka sitten perhepäivähoito, päiväkoti, ryhmäpäiväkoti ym., niin kasvatustieteiden tohtorin, yliopiston lehtorin Erja Rusasen mukaan tärkeintä on lapsen kiintymyssuhteen syntyminen. Hän painottaa myös, että lasten kannalta laadukasta ja hyvää on sellainen varhaiskasvatus, joka vastaa lapsen olemassa oleviin tarpeisiin ja kehityshaasteisiin mahdollisimman hyvin.

Nyt keskitytään siihen, mitä asioita olisi hyvä kysyä ja huomioida hoitopaikkaan tutustuessa.

 

💛 Mieti ryhmäkokoa

Perhepäivähoidossa saa olla enintään neljä kokopäiväistä hoitolasta, kun taas päiväkodissa yhdessä ryhmässä voi olla useita kymmeniä lapsia. Kirjoitin viime vuonna tähän aiheeseen liittyvän blogitekstin Pienryhmä on taaperon lottovoitto. Ryhmän koolla on erityisen suuri merkitys pienille lapsille, alle kolmevuotiaille taaperoille. Pienessä ryhmässä on enemmän aikaa huomioida ja havainnoida lapsen tarpeita. Hoitopaikasta kannattaa kysyä esim., että kuinka suuria ryhmät ovat? Kuinka monta varhaiskasvattajaa on yhtä lasta kohden?

 

💛 Tutustukaa paikkaan ja hoitajaan/hoitajiin lapsen kanssa etukäteen
Kun hoitopaikassa käy tutustumassa, on hyvä aistia ilmapiiriä, kuulostella omia tuntemuksia siitä, miltä henkilökunta vaikutti, ja millaista lapsen ja hoitajan vuorovaikutus oli. Lapsi viettää hoitopaikassa melko monta tuntia, joten on tärkeä löytää turvallinen ympäristö, jossa lapsella on mukava olla, ja jossa hän voi kehittyä täysillä. Hyviä kysymyksiä ovat mm.: Onko hoitajille koulutus ja kasvatustaito? Kuinka suuri on henkilöstön vaihtuvuus? Onko toiminta turvallista?

 

💛 Sama hoitaja lapsella mahdollisimman pitkään

Lapsen kannalta on tärkeää, että hoidossa olisi mahdollisuuksien mukaan vastassa aina tuttu syli ja hoiva. Kirjoitin tästäkin aiheesta blogitekstin viime vuonna. Jotta tunneside muodostuu, lapsi tarvitsee pysyvyyttä. Vanhempien on hyvä olla tarkkana, kenen haltuun lapsensa antavat. Kannattaakin havainnoida viihtyykö lapsi hoitajan sylissä, lähteekö hän mielellään hoitoon, ja kokeeko hän turvallisuutta hoitajan lähellä.

 

💛 Kerro hoitajille lapsen temperamentista, tavoista ja perheen kasvatustottumuksista

Kaikki lapset ovat ihania, omia yksilöitä, ja he pitävät eri asioista ja rauhoittuvat eri asioista. Hoitajan on tärkeää ymmärtää,  miten lapsesi kokee maailman, jotta hän pystyy vastaamaan lapsen tarpeisiin parhaalla mahdollisella tavalla. Avoin keskustelu lisää myös luottamusta kaikkien osapuolten välillä.

 

💛 Mitä pienempi lapsi, sitä enemmän hän tarvitsee aikuisen yksilöllistä tukea

Aloitin vinkit siitä, kuinka tärkeää on ottaa huomioon ryhmäkoko varsinkin taaperoiden kohdalla. Alle 3-vuotiaille kultapaloille parasta on siis pieni ryhmä, jossa on 3-4 lasta. Pienessä ryhmässä hän hallitsee sosiaaliset taidot, ja pääsee kehittämään niitä rauhallisessa ympäristössä. Taapero tarvitsee paljon aikuisen apua, ja pienessä ryhmässä tämä on mahdollista koko hoitopäivän ajan.

Kuten huomaa, niin lapsen varhaiskasvatus on iso pohdinnan paikka. Ja muistetaan, että siitä ei tarvitse selvitä yksin. Me ammattilaiset autamme siinä mielellämme. Ota siis rohkeasti yhteyttä meihin, sovitaan tutustuminen, kuuntele ja käy tutustumassa. Yhteistyöllä löydämme sinun lapsellesi parhaan hoitopaikan, lahjan lapsuudelle.

Hymyin
Jenny
Kultapalat perustaja

—————-

 

Lähteet

Päiväkodin valinta – Libero

Päiväkoti vai perhepäivähoito: kumpi on lapselle parempi? – Kaksplus.fi

Jatka lukemista

Muita asiaan liittyviä kirjoituksia